Nacházíme se v teplé oblasti Jížní Moravy poblíž města Mikulov, v obci Klentnice. Nabízíme příjemné ubytování v hezkém prostředí s mnoha možnostmi využití volného času a k odpočinku. Našim cílem je poskytnout vše pro Vaší spokojenost a získat si Vaší přízeň.

Okolí Klentnice je velmi pestré a tato oblast spadá do CHKO Pálava. Nejvyšším bodem v lokalitě je Kotel - Obora, ovšem nejvyšším bodem Pálavy je Děvín. V blízkosti se nachází Sirotčí hrad, Stolová hora či Pavlovské vrchy. V nedalekých Novomlýnských nádržích je za přívětivého počasí možnost koupání. Okolí Klentnice je vhodné pro pěší turistiku i cykloturistiku. Těšit se zde můžete na Lednicko-valtický areál, který je součástí světového a kulturního dědictví UNESCO. A pro ty, kteří rádi za kulturou, historií či nákupy vyjíždějí také do zahraničí, je pouhých 6km vzdálen hraniční přechod s Rakouskem.

Důkazem hezké krajiny a příjemného prostředí jsou spokojení vracející se zákazníci. Budeme rádi, když i Vy využijete našich služeb. Věříme, že budete také spokojeni.


Klentnice Zde je pro Vás pár odkazů na místa, které jsou v našem blízkém okolí:Informcace k ubytování

Ceník ubytování

Nabízíme ubytování ve dvou apartmánech. V každém apartmánu je možnost ubytování pro 4 osoby a další možností je i přistýlka. Součástí apartmánu je veškeré sociální zařízení a samozřejmostí je také kuchyňka, soukromí je tudíž zajištěno. Apartmán je podkrovní, takže ubytování je příjemné s hezkým výhledem.

V letních dnech je pro milovníky koupání k dispozici zastřešený bazén. Součástí je i venkovní posezení s možnosti grilování.
li.png, 851B dospělí: 400,- (noc)
li.png, 851B děti 0 - 15 let: 250,- (noc)
li.png, 851B pes: 50,- (noc)
li.png, 851B klimatizace: 5,-/kW

V období letních prázdnin ubytováváme pouze v termínu od soboty do soboty.

Fotogalerie ubytování (*pro zvětšení klikni na fotografii)

1.png, 29kB 1.png, 29kB 1.png, 29kB 1.png, 29kB 1.png, 29kB
1.png, 29kB 1.png, 29kB 1.png, 29kB 1.png, 29kB 1.png, 29kB
1.png, 29kB

Fotogalerie okolí (*pro zvětšení klikni na fotografii)

1.png, 29kB 1.png, 29kB 1.png, 29kB 1.png, 29kB 1.png, 29kB
1.png, 29kB 1.png, 29kBKontaktní osoba: Marie Minaříková
Adresa: Klentnice 123
Mikulov na Moravě
692 01
Mobil: 725 827 584
Mobil: 774 838 934
Mobil: 737 291 380
E-mail:


IČ: 75322919
DIČ: CZ5759180438
Napište nám

Jakmile obdržíme Vaši zprávu, budeme se snažit Vás v co nejkratší době kontaktovat zpětně a to na vámi uvedený e-mail, nebo jiný kontakt, k terý nám dáte do zprávy. Aby bylo možné co nejlépe zpracovat Váš požadavek, uveďte, prosím, co nejvíc informací do samotné zprávy.

Informace k oblasti ochrany osobních údajů

Vážení klienti,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali v souladu s platnými právními předpisy o tom, jak bude naše společnost nakládat s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají.

Osobní údaje, které nám při objednání ubytování v našich zařízeních, příp. v souvislosti s projevením zájmu o naše další služby, poskytnete, jsou, pokud se týká rozsahu vašeho jména, příjmení a bydliště, příp. data narození, povinné, neboť jimi dochází k Vaší jednoznačné identifikaci a tím i k platnému uzavření smlouvy na danou službu. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění mezi námi uzavřené smlouvy, plnění našich právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti) a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů a uplatnění právních nároků. Tyto a případně další údaje (v souladu s aktuálně platnou legislativou) také zpracováváme pro účely evidence místních poplatků (za rekreační pobyt) a předáváme je příslušnému orgánu. Pokud nejste občany ČR, jsme povinni vést Vaše osobní údaje v evidenci pro cizineckou policii a této je v souladu s našimi povinnostmi zpřístupnit (v rozsahu údajů dle platné legislativy). Pokud po Vás požadujeme jiné než výše uvedené povinné údaje a nesdělíme Vám při jejich poskytování, že se jedná o povinný údaj a jeho důvod (naši právní povinnost) jedná se o údaj, který po Vás požadujeme jako o údaj poskytovaný dobrovolně za účelem plnění námi uzavírané smlouvy. Tyto údaje, pak společně s údaji povinnými použijeme za účelem plnění smlouvy. Zároveň Vám oznamujeme, že v případě, že nám poskytnete svůj e-mailový a telefonní kontakt, pak jej spolu s Vaším jménem a příjmením v budoucnosti užijeme (v souladu s naším tzv. oprávněným zájmem) pro naši komunikaci. S ohledem na toto upozornění, není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu, Vaše práva jsou chráněna možností vznést námitku (viz níže).

Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě a budou předávány subjektům při plnění či zajišťování plnění našich povinností nebo při zajišťovány ochrany práv a našich právem chráněných zájmů.

Neposkytnutí povinně poskytovaných osobních údajů by mohlo zapříčinit neplatnost námi uzavírané smlouvy, nemožnost plnění našich povinností a případné další právní následky, které s jejich neposkytnutím spojují obecně závazné právní předpisy.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu, po kterou, tak stanoví obecně závazné právní předpisy, včetně archivačních předpisů, a to jak ty poskytované povinně, tak ty poskytované dobrovolně, příp. na základě našeho požadavku pro účely plnění námi uzavírané smlouvy, a to včetně Vašeho e-mailu a telefonu. Výjimku tvoří případy, kdy byste byli předem informováni jinak, či došlo ke zpracovávání údajů na základě Vašeho souhlasu uděleného na jinou dobu. Samozřejmě nebudou dále zpracovávány osobní údaje, u kterých byste důvodně uplatnili námitku apod.

Máte po nás právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme (sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení, sdělení o rozsahu Vašich práv, příp. další skutečnosti), požadovat jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud takovou námitku vznesete vůči zpracovávání Vašeho e-mailu a telefonu, nebude tento e-mail a telefon již nadále pro tento účel zpracováván. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vaše souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Pokud bude mít za to, že nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.